Provádíme výchozí, periodické i mimořádné revize bytů, rod. domků, administrativních, průmyslových a zdravotnických objektů.

Zajistíme elektro revize objektu v dohodnutém čase se zákazníkem a následné provedení elektro revize elektrických instalací podle předloženého a zákazníkem schváleného harmonogramu. Před započetím revizních prací dohodneme náležitosti přípravy revidovaných elektroinstalací a elektrických rozvaděčů tak, aby byl minimálně narušen provoz Vašeho pracoviště, domácnosti nebo objektu a byla zajištěna bezpečnost osob a majetku během provádění elektro revizí.

Hlavním účelem elektro revize je posouzení bezpečnosti elektrické instalace především s ohledem na případný úraz či jiná nebezpečí vyplývající s užíváním elektrické instalace, jako například nebezpečí požáru. Revizní technik, v rámci elektro revize, bez ohledu na to, zda se jedná o revizi výchozí, pravidelnou či mimořádnou, provádí prohlídku, kontrolu, měření a zkoušení předmětné instalace.

Zdvihací zařízení

< Kontaktní informace >

Elektrická zařízení

Jiří Koutecký
Březová 102/3, 408 01 Rumburk
+420 602 104 575
koutecky@revizekoutecky.cz
Živé firmy
Václav Koutecký
Na Pěšině 167/17, 408 01 Rumburk
+420 604 244 092
vaclav.koutecky@revizekoutecky.cz
Spravováno společností K2partners, s.r.o. Všechny práva vyhrazeny Jiří Koutecký. Copyright 2016.